Изборни предмет 2

Студијски програм: КОИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 3 + 4 + 0

Број ЕСПБ: 7

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита