Јавни градски превоз

Студијски програм: ДРС

Статус предмета: Обавезни

Семестар: V

Број часова: 3 + 4 + 0

Број ЕСПБ: 8

Професор:

др Милан Станковић

Имејл: milan.stankovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 106

Термин консултација: