КГХ системи

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Изборни

Семестар: V

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 5

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита