Klijent server sistemi

Studijski program: SRT

Status predmeta: Obavezni

Semestar: V

Broj časova: 2 + 1 + 1

Broj ESPB: 6

Profesor:

dr Mirko Kosanović

Imejl: mirko.kosanovic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 103

Termin konsultacija:

Asistent:

Miloš Kosanović

Imejl: milos.kosanovic.ni@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211

Termin konsultacija: