Клијент сервер системи

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: VI

Број часова: 2 + 2 + 2

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Мирко Косановић

Имејл: mirko.kosanovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 103

Термин консултација:

Асистент:

Милош Косановић

Имејл: milos.kosanovic.ni@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација: