Клијент сервер системи

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: VI

Број часова: 2 + 2 + 2

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Мирко Косановић

Имејл: mirko.kosanovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 103

Термин консултација: Понедељак 10:00 - 11:00

Асистент:

Милош Косановић

Имејл: milos.kosanovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 118

Термин консултација: