Комбиновани транспорт

Студијски програм: ДРС

Статус предмета: Изборни

Семестар: VI

Број часова: 3 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Душан Радосављевић

Имејл: dusan.radosavljevic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 106

Термин консултација:

Асистент:

Јован Мишић

Имејл: jovan.misic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 106

Термин консултација: