Komutacioni sistemi

Studijski program: KOT

Status predmeta: Izborni

Semestar: IV

Broj časova: 2 + 0 + 0

Broj ESPB: 6

Profesor:

dr Srđan Jovković

Imejl: srdjan.jovkovic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 102

Termin konsultacija: Sreda 11:00 – 12:00

Predavanja

Vežbe

Literatura

Zadaci sa kolokvijuma i ispita

Rezultati kolokvijuma

Rezultati ispita