Корозија и заштита материјала

Студијски програм: ИНИ ЗЖС

Статус предмета: Изборни

Семестар: III

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

мр Слађана Недељковић

Имејл: sladjana.nedeljkovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација:

Асистент:

др Милан Павловић

Имејл: milan.pavlovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација:

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита