Korozija i zaštita materijala

Studijski program: INI ZŽS

Status predmeta: Izborni

Semestar: III

Broj časova: 2 + 2 + 0

Broj ESPB: 6

Profesor:

mr Slađana Nedeljković

Imejl: sladjana.nedeljkovic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 120

Termin konsultacija: Četvrtak 15:00 - 16:00

Asistent:

Milan Pavlović

Imejl: milan.pavlovic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 120

Termin konsultacija: Ponedeljak 09:00 - 10:00

Predavanja

Vežbe

Literatura

Zadaci sa kolokvijuma i ispita

Rezultati kolokvijuma

Rezultati ispita