Машински елементи

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: IV

Број часова: 3 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Милош Ристић

Имејл: milos.ristic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 118

Термин консултација:

Асистент:

Милан Николић

Имејл: milan.nikolic.ni@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација:

Предавања

П15 МЕ - Сложени задаци
П13 МЕ - Елементи за обртно кретање - оптерећење вратила 14-5-2020
П12 МЕ - Анализа оптерећења вратила 6-5-2020
П11 МЕ - Геометријске величине зупчастих преносника 29-4-2020
П10 МЕ - Практични примери гранања снаге пресносника 22-4-2020
П9 МЕ - Зупчаник и зупчасти пар 15-4-2020
П8 - МЕ Фрикциони и каишни преносници 15-4-2020
I пробни колоквијум ME 8-4-2020
П6-3 МЕ - Расподела снаге механичких преносника - примери 1-4-2020
П6-2 МЕ Елементи за пренос снаге 1-4-2020
П6-1 МЕ - Механички преносници снаге 1-4-2020
П5-2 МЕ - Еластични спој - опруге
П5-1 МЕ - Покретне навојне везе и спојеви и I пројектни задатак
П4-3 МЕ - Кардански зглоб 19-3-2020
П4-2 МЕ - Спој остварен клином 19-3-2020
П4-1 МЕ - Лепљење 19-3-2020
П4 МЕ - Навојне везе и спојеви 19-3-2020
П3 МЕ - Елементи за везу 12-3-2020
П2 МЕ - Толеранције и налегања 5-3-2020
П1 МЕ - Подела, основе конструисања, оптерећења 27-2-2020
МЕ 00 Уводно предавање

Резултати колоквијума

Popravni kolokvijumi jun 2019
Rezultati kolokvijuma II