Matematika 1

Studijski program: SRT KOT GRI

Status predmeta: Obavezni

Semestar: I

Broj časova: 2 + 2 + 0

Broj ESPB: 6

Profesor:

dr Nataša Savić

Imejl: natasa.savic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 105

Termin konsultacija: