Matematika 2

Studijski program: SRT

Status predmeta: Obavezni

Semestar: II

Broj časova: 2 + 2 + 0

Broj ESPB: 6

Profesor:

dr Nataša Savić

Imejl: natasa.savic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 105

Termin konsultacija: