Математика 2

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Наташа Савић

Имејл: natasa.savic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 105

Термин консултација: Уторак 12:00 – 13:00

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита