Механика 1

Студијски програм: ИНИ ДРС

Статус предмета: Обавезни

Семестар: I

Број часова: 2 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Бобан Цветановић

Имејл: boban.cvetanovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал120

Термин консултација:

Асистент:

Гордана Јовић

Имејл: gordana.jovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација: