Mehanika 1

Studijski program: INI DRS

Status predmeta: Obavezni

Semestar: I

Broj časova: 2 + 3 + 0

Broj ESPB: 7

Profesor:

dr Boban Cvetanović

Imejl: boban.cvetanovic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal120

Termin konsultacija:

Asistent:

Gordana Jović

Imejl: gordana.jovic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211

Termin konsultacija:

Predavanja

P4
P3
P2
P1
P0

Vežbe

Literatura

Zadaci sa kolokvijuma i ispita

Rezultati kolokvijuma

Rezultati ispita