Механика 1

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: I

Број часова: 2 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Бобан Цветановић

Имејл: boban.cvetanovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал120

Термин консултација: Понедељак 12:00 – 13:00

Предавања

P4
P3
P2
P1
P0

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита