Mehanika 1

Studijski program: INI

Status predmeta: Obavezni

Semestar: I

Broj časova: 2 + 3 + 0

Broj ESPB: 7

Profesor:

dr Boban Cvetanović

Imejl: boban.cvetanovic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal120

Termin konsultacija: Ponedeljak 12:00 – 13:00

Predavanja

P4
P3
P2
P1
P0

Vežbe

Literatura

Zadaci sa kolokvijuma i ispita

Rezultati kolokvijuma

Rezultati ispita