Механика 2

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 3 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 8

Професор:

др Бобан Цветановић

Имејл: boban.cvetanovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал120

Термин консултација:

Асистент:

Никола Костић

Имејл: nikola.kostic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: