Механика 2

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 3 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 8

Професор:

др Бобан Цветановић

Имејл: boban.cvetanovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал120

Термин консултација: Понедељак 12:00 – 13:00

Асистент:

Никола Костић

Имејл: nikola.kostic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Понедељак 13:00 - 14:00