Механизација претовара

Студијски програм: ДРС

Статус предмета: Обавезни

Семестар: III

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Бобан Цветановић

Имејл: boban.cvetanovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал120

Термин консултација: Понедељак 12:00 – 13:00

Асистент:

др Милан Станковић

Имејл: milan.stankovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 106

Термин консултација: Среда 14:00 - 15:00