Мерења у ТК системима

Студијски програм: МКТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Славимир Стошовић

Имејл: slavimir.stosovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 118

Термин консултација: Понедељак 13:00 – 14:00

Асистент:

Милан Савић

Имејл: milan.savic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација: Среда 12:00 - 13:00