Мерења у електроници

Студијски програм: КОТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: III

Број часова: 2 + 1 + 2

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Зоран Величковић

Имејл: zoran.velickovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 102

Термин консултација: Среда 14:00 - 15:00

Асистент:

др Наташа Нешић

Имејл: natasa.nesic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 105

Термин консултација: Уторак 10:00 - 11:00