Методологија израде стручних пројеката и примењених истраживања

Студијски програм: КОИ

Статус предмета: Изборни

Семестар: II

Број часова: 3 + 4 + 0

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Станиша Димитријевић

Имејл: stanisa.dimitrijevic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Понедељак 13:00 - 14:00

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита