Микрорачунарски системи

Студијски програм: КОТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

0

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита