Mikroračunarski sistemi

Studijski program: SRT

Status predmeta: Obavezni

Semestar: IV

Broj časova: 2 + 2 + 1

Broj ESPB: 6

Profesor:

dr Zoran Milivojević

Imejl: zoran.milivojevic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211

Termin konsultacija: Ponedeljak 10:00 - 11:00

Asistent:

Miloš Kosanović

Imejl: milos.kosanovic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 118

Termin konsultacija:

Predavanja

Vežbe

Literatura

Zadaci sa kolokvijuma i ispita

Rezultati kolokvijuma

Rezultati ispita