Мобилне комуникације

Студијски програм: КОТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: V

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Срђан Јовковић

Имејл: srdjan.jovkovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 102

Термин консултација:

Асистент:

Зоран Стевановић

Имејл: szoran958@gmail.com

Телефон: 018 588 211

Термин консултација: