Мобилне комуникације

Студијски програм: КОТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: V

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Срђан Јовковић

Имејл: srdjan.jovkovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 102

Термин консултација: Среда 11:00 – 12:00

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати 1. колоквијум 2018-2019

Резултати испита