Мобилне комуникације

Студијски програм: КОТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: V

Број часова: 2 + 1 + 1

Број ЕСПБ: 4

Професор:

др Срђан Јовковић

Имејл: srdjan.jovkovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 102

Термин консултација: