Мониторинг постројења за третман отпада

Студијски програм: УПО

Статус предмета: Изборни

Семестар: III

Број часова: 2 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Милица Цветковић

Имејл: milica.cvetkovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Уторак 12:00 - 13:00

Асистент:

Наталија Тошић

Имејл: natalija.tosic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Среда 10:00 - 11:00

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита