Моторна возила

Студијски програм: ДРС

Статус предмета: Обавезни

Семестар: IV

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 7