Мрежни оперативни системи

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: I

Број часова: 3 + 2 + 3

Број ЕСПБ: 8

Професор:

др Мирко Косановић

Имејл: mirko.kosanovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 103

Термин консултација:

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита