Nacrtna geometrija

Studijski program: GRI

Status predmeta: Obavezni

Semestar: I

Broj časova: 3 + 3 + 0

Broj ESPB: 6

Profesor:

dr Nataša Savić

Imejl: natasa.savic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 105

Termin konsultacija:

Asistent:

Nemanja Petrović

Imejl: nemanja.petrovic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 117

Termin konsultacija: