Нанотехнологије

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: VI

Број часова: 2 + 2 + 1

Број ЕСПБ: 5

Професор:

– Select –

Имејл: x@x.com

Телефон:

Термин консултација:

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита