Напредне ВЕБ технологије

Студијски програм: МКТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Зоран Величковић

Имејл: zoran.velickovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 102

Термин консултација:

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита