Неконвенционалне методе обраде

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: VI

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Аница Милошевић

Имејл: anica.milosevic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Четвртак 14:00 – 15:00