НЕТ технологије

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: V

Број часова: 2 + 0 + 2

Број ЕСПБ: 6