НЕТ технологије

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: V

Број часова: 2 + 0 + 2

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Зоран Величковић

Имејл: zoran.velickovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 102

Термин консултација:

Предавања

OBAVEŠTENJE_4_10_21

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Kol 1 rezultati

Резултати испита