НЕТ технологије

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: V

Број часова: 2 + 0 + 2

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Зоран Величковић

Имејл: zoran.velickovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 102

Термин консултација: Среда 14:00 - 15:00