Објектно оријентисано програмирање

Студијски програм: КОТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 0 + 2

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Зоран Величковић

Имејл: zoran.velickovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 102

Термин консултација: