Обновљиви дисперзни извори напајања

Студијски програм: ЗЖС

Статус предмета: Изборни

Семестар: VI

Број часова: 2 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Дејан Благојевић

Имејл: dejan.blagojevic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 107

Термин консултација:

Асистент:

Наталија Тошић

Имејл: natalija.tosic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација:

Литература

Praktikum

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати теста 1 ОДИН