Обновљиви дисперзни извори напајања

Студијски програм: ЗЖС

Статус предмета: Изборни

Семестар: VI

Број часова: 2 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Дејан Благојевић

Имејл: dejan.blagojevic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 107

Термин консултација: Среда 13:00 - 14:00

Асистент:

Наталија Тошић

Имејл: natalija.tosic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Среда 10:00 - 11:00

Литература

Praktikum

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати теста 1 ОДИН