Обрада аудио сигнала

Студијски програм: КОТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: VI

Број часова: 2 + 2 + 1

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Зоран Миливојевић

Имејл: zoran.milivojevic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација: Понедељак 10:00 - 11:00

Асистент:

др Никола Секуловић

Имејл: nikola.sekulovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 102

Термин консултација: Четвртак 14:00 – 15:00

Предавања

Вежбе

Uvod u program SF

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита