Обрада деформисањем

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: V

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Петар Ђекић

Имејл: petar.djekic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација:

Предавања

ISPIT

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

I kolokvijum

Резултати испита