Obrada deformisanjem

Studijski program: INI

Status predmeta: Obavezni

Semestar: V

Broj časova: 2 + 2 + 0

Broj ESPB: 5

Profesor:

dr Petar Đekić

Imejl: petar.djekic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 120

Termin konsultacija: Utorak 13:00 - 14:00

Predavanja

ISPIT

Vežbe

Literatura

Zadaci sa kolokvijuma i ispita

Rezultati kolokvijuma

I kolokvijum

Rezultati ispita