Обрада и анализа података

Студијски програм: УПО

Статус предмета: Обавезни

Семестар: IV

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Милица Цветковић

Имејл: milica.cvetkovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Уторак 12:00 - 13:00

Асистент:

Немања Петровић

Имејл: nemanja.petrovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: