Обрада мултимедијалних сигнала

Студијски програм: МКТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: I

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 8

Професор:

др Зоран Миливојевић

Имејл: zoran.milivojevic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација: Понедељак 10:00 - 11:00

Асистент:

др Наташа Савић

Имејл: natasa.savic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 105

Термин консултација: Среда 10:00 - 11:00

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати 1. колоквијум

Резултати испита