Обрада мултимедијалних сигнала

Студијски програм: МКТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: I

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 8

Професор:

др Зоран Миливојевић

Имејл: zoran.milivojevic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација:

Асистент:

др Наташа Савић

Имејл: natasa.savic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 105

Термин консултација:

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати 1. колоквијум

Резултати испита