Одабрана поглавља челичних конструкција

Студијски програм:

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 3 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 7

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита