Одржавање машинских система

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: V

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Петар Ђекић

Имејл: petar.djekic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Уторак 13:00 - 14:00

Асистент:

Милан Николић

Имејл: milan.nikolic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Понедељак 11:00 – 12:00