Одржавање машинских система

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: V

Број часова: 2 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Петар Ђекић

Имејл: petar.djekic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: