Одрживи развој

Студијски програм: ЗЖС

Статус предмета: Обавезни

Семестар: III

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Биљана Милутиновић

Имејл: biljana.milutinovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Уторак 12:00 – 13:00

Асистент:

Наталија Тошић

Имејл: natalija.tosic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Среда 10:00 - 11:00