Održivi razvoj

Studijski program: INI

Status predmeta: Izborni

Semestar: III

Broj časova: 2 + 2 + 0

Broj ESPB: 6

Profesor:

dr Biljana Milutinović

Imejl: biljana.milutinovic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 120

Termin konsultacija: Utorak 12:00 – 13:00

Asistent:

Natalija Tošić

Imejl: natalija.tosic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 120

Termin konsultacija: Sreda 10:00 - 11:00