Одрживост управљања отпадом

Студијски програм: УПО

Статус предмета: Обавезни

Семестар: IV

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Биљана Милутиновић

Имејл: biljana.milutinovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Уторак 12:00 – 13:00