Оперативни системи

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: III

Број часова: 2 + 2 + 1

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Мирко Косановић

Имејл: mirko.kosanovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 103

Термин консултација: